BASILI/ELEKTRONİK BELGE SATIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Satışı yapılan bilgi ve belgelerin bedelinin tahsili Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile anlaşmalı banka veya bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Basılı/ elektronik evrakın satışı ve basılı evrakın teslimi satış ofislerince yapılacaktır.

Basılı evrakın bedeli ilgilisi tarafından bankaya yatırılarak, dekontla birlikte satışı yapacak birime müracaat edilecektir. Dekonta “Teslim Edilmiştir” ibareli kaşe vurularak evrak seri numaralarına göre iki nüsha düzenlenen teslim tesellüm belgesi ile teslim edilecektir.

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğünce veya satış yapılan Tasfiye İşletme Müdürlüğünce, teslim edilen belgenin bankaya yatırılmış bulunan tüm bedelleri için ilgililer adına fatura düzenlenecektir.

İlgililer tarafından posta veya kargo yoluyla basılı evrağın bedeli bankaya yatırıldıktan sonra belge talep edilmesi halinde ise, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri bağlantısı Tasfiye İşletme Müdürlüklerine ve/veya Gümrük Müdürlüklerine veya bu amaçla kurulmuş satış ofislerince banka hesaplarından bedelin yatırıldığının kontrol edilmesini müteakip kargo ücreti alıcıya ait olmak üzere posta veya kargo vasıtasıyla gönderilecektir.

Basılı evraklardan ücretsiz dağıtımı yapılacaklar, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri bağlantısı Tasfiye İşletme Müdürlüklerine ve/veya Gümrük Müdürlüklerine veya bu amaçla kurulmuş satış ofislerine talep eden birime teslim tesellüm belgesi ile teslim edilecektir.
 
SATIŞ OFİSLERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ  :
 
 
Bölge Müdürlüğü Görevli Bağlantısı Adres  Telefon Faks
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü
Merkez Tasfiye
 İşletme Müdürlüğü
Şaşmaz Mevkii Türkkuşu Yanı Okul Sokak No:5 Etimesgut/ANKARA 312 245 24 31      312 245 24 18  
312 245 24 20
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü
Bursa Tasfiye
İşletme Müdürlüğü
Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA 224 243 43 30 224 243 3915
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü
Bakırköy Tasfiye
İşletme Müdürlüğü
Rıhtım Caddesi No:45 Karaköy-Beyoğlu/ İSTANBUL 212 249 05 19 212 249 19 02
İzmir Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü
  Atatürk Caddesi No:107 Alsancak/İZMİR 232  463 25 46 232 463 25 53
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü
  Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı 5307 Sok. 33100 Akdeniz/Mersin 324 241 28 28-1002 324 241 28 98
324 241 28 99

 
BELGE BEDELLERİNİN YATIRALACAĞI BANKALAR   :

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden kurumsal tahsilat programı aracılığıyla yatırılacaktır.
 
Bedelli Evrak Listesi ve bedelleri için tıklayınız.