2012/3 sayılı Mühürler Genelgesinde Değişiklik

2014/3 sayılı ve 04/09/2014 tarihli "Mühürler" konulu Genelge ile 2012/3 sayılı Genelgede değişiklik yapılmıştır. İlgili mevzuata ulaşmak için tıklayınız.