2013/4 sayılı Genelge Yayınlandı

01/09/2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan genelgeler ile ilgili 2013/4 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

 T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 
 Sayı       :  90775579-010.06-                                                                                                                                   ..../08/2013
 Konu     :

GENELGE
(2013/4 )

11/04/2013 tarihli 28615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla gerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu gerekse 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda değişiklikler yapılmıştır.

Diğer taraftan, 25/06/2013 tarihli 28688 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliği 01/09/2013 tarihinde yürürlüğe girecek olup meri Tasfiye Yönetmeliği ile Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliği ve Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesi 01/09/2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu çerçevede, anılan mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan tüm yönergeler ile tasarruflu/dağıtımlı yazılar ve ilişik listede yer alan Genelgeler 01/09/2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                   Mehmet GÜZEL
Bakan a.
Müsteşar V.

Ek : Liste (1 sayfa)

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

*Yazı ekine ulaşmak için tıklayınız.