5607 Sayılı Kanun ile ilgili Uygulama Yönetmeliği Yayınlandı

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği yayınlandı

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa  Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği 26/03/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Yönetmelik 1 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.