Geçici Depolama Yerleri Genelgesi (2014/1)

Geçici Depolama Yerleri konulu Genelge (2014/1) yayınlandı.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin geçici depolama yerinin açılması, işletilmesi, kapatılması ve buralarda yapılacak değişikliklere ilişkin hükümlerinin uygulaması ile ilgili 21/03/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelge yayınlandı. Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.