Perakende Satış ve İnternet Satışı Hakkında Önemli Duyuru

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde henüz internet üzerinden satış yapılmamakta, beş adet perakende satış mağazamız dışında bir mağazamız bulunmamaktadır.

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde beş adet perakende satış mağazası bulunmakta olup İstanbul Sirkeci’de 2004 yılında açılan ilk mağazanın ardından 2008 yılında Ankara, 2009 yılında Edirne, 2011 yılında İstanbul Erenköy ve son olarak Kocaeli mağazamız 2013 yılında hayata geçmiştir.
 
Mağazalarda yapılan satışlarda amacımız, satışa sunulan eşyanın mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırılmasını sağlamanın yanı sıra bir ekonomik değeri/eşyayı uygun zaman ve fiyatla satışa sunarak ülke ekonomisine kazandırmaktır. Eşyanın perakende satış fiyatının tespitinde piyasa konjonktürü, arz ve talep durumu, piyasadaki benzeri ürünlerin fiyatları, imal yılı, kullanılmış olup olmadığı, orijinal ambalajında olup olmadığı, hasar durumu gibi unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır. Eşya bazında değişmekle birlikte mağazalarda satışa çıkartılan eşyanın fiyatları piyasadaki benzerlerine göre daha düşük olabilmektedir.
 
Mağazalarımızda satış miktarlarında herhangi bir sınırlama bulunmamakla birlikte, gerek mağaza içi stok durumu gerekse eşyaya olan talep göz önünde bulundurularak satış yapılmakta, dolayısıyla satışı yapılan eşyanın devamının olmaması nedeniyle satış hızı yüksek olan eşyanın daha geniş müşteri kitlesine satışının yapılabilmesi amacıyla talep ve stok durumuna göre değişen miktar sınırlamaları mağazalarımız tarafından uygulanabilmektedir.
 
Son günlerde gerek internet üzerinden gerekse de fiilen mağaza açarak Bakanlığımızca yapılıyormuş gibi izlenim yaratmak suretiyle satışlar yapıldığı konusunda şikayetler gelmekte olup hali hazırda bu durumla ilgili gerekli işlemler başlatılmıştır. Bakanlığımız tarafından henüz internet üzerinden satış yapılmamakta, beş adet perakende satış mağazamız dışında bir mağazamız bulunmamaktadır.