Tasfiye Yönetmeliği Eklerinde Değişiklik

Tasfiye Yönetmeliği Eklerinde Değişiklik Yapılması

Genel Müdürlük Makamının 21/04/2014 tarihli ve 2014/20 sayılı Onayı ile Tasfiye Yönetmeliği eklerinde değişiklik yapılmıştır. Bu çerçevede anılan Yönetmeliğin 5, 6, 15, 29-A, 35, 36, 37 sayılı ekleri değiştirilmiş ayrıca Teslim Fişi, Reyon Satış Raporu ve Reyon Stok Raporu Yönetmelik eklerine ilave edilmiştir. Yönetmelik eklerine ulaşmak için tıklayınız.