Tasfiye Dairesi Başkanlığı

 

1- TASFİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

A-Satış Şubesi


1-Tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenen eşyanın; ihale yoluyla, yeniden ihraç kaydıyla veya perakende satışı işlemlerinin takibi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,
2-İşletmelerin ihale yoluyla tasfiye edecekleri eşyanın satışa hazır hale getirilmesi işlemlerinin takibi,
3-İşletmelerin satış programlarının takibi ve koordinasyonu,
4-Satış ilkelerinin, usul ve esaslarının belirlenmesi ve bu konuda işletmeler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması, gerektiğinde satış işlemleri ile ilgili görüş bildirilmesi,
5-İhale ilanlarının internette yayınlanmasının sağlanması ve takibi,
6-İhaleden men onaylarının alınması,
7-Satışla ilgili idari ve adli yazışma ve işlemlerin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve satışla ilgili şikâyetlerin incelenerek gerekli işlemlerin yapılması,
8-Tasfiyesinde kısıtlamalar olan eşyanın tasfiyesindeki sorunların ilgili kuruluşlarla birlikte çözümlenmesi,
9-Perakende satış mağazası ihtiyacının tespiti, açma ve kapatma işlemlerinin takibi,
10-Perakende satış kararı alınan eşyanın tesliminin yapılıp yapılmadığının takibi,
11-Perakende satış niteliğini haiz eşyanın perakende satış mağazalarında satışlarının koordinasyonu ve denetlenmesi,
12-Raporlarda yer alan, şubenin görev alanına ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması,
13-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevlerin yapılması,

B-Elektronik Satış Şubesi

1-İnternet üzerinden yapılacak ihale ve perakende satışlarla ilgili işlemleri yürütülmesi,
2-Elektronik satışlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek, tereddütlerin giderilmesi,
3-Raporlarda yer alan, şubenin görev alanına ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması,
4-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevlerin yapılması,

C-Özellikli Tasfiye Şubesi

1-İhale ve perakende satış dışındaki tasfiye işlemlerinin takibi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,
2-Tahsisi talep edilen eşyanın tahsis işlemlerinin yürütülmesi,
3-Satışa çıkarılıp da alıcısı çıkmayan eşya ile satışa çıkarılması veya tahsisi uygun görülmeyenlerin, eşyayı kullanabilecek kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi işlemlerinin takip edilmesi ve yürütülmesi,
4-Hurda ve ilk madde haline geldiği tespit olunan eşyanın kamu kurum ve kuruluşlarına, bunlar almadığı takdirde özel kişi ve kuruluşlara hurda ve ilk madde kıymeti üzerinden verilmesi işlemlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi,
5-Özelliği dolayısıyla diğer yollarla tasfiye edilemeyen eşyanın ilgili kurum ve kuruluşlara ya da kişilere satışına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
6-Tasfiye Yönetmeliğinin 17 ve 27 nci maddelerine göre yeniden ihraç amaçlı teslim veya bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulan eşyayla ilgili işlemlerin yapılması,
7- İmhaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,
8-Genel Müdürlükçe onaylanması gereken imhaların onayının hazırlanması, imhaların yapılıp yapılmadığının takibi,
9-Raporlarda yer alan, şubenin görev alanına ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması,
10-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevlerin yapılması,