Döner Sermaye Faaliyetleri Yıllık İstişare Toplantısı Afyonkarahisar’da Gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Döner Sermaye Faaliyetleri Yıllık İstişare Toplantısı, Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci´nin başkanlığında, Müsteşar Cenap Aşcı, Müsteşar Yardımcıları Remzi Akçin, Sezai Uçarmak, Bakanlık ana hizmet birimlerinin amirleri, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürleri ve tüm Tasfiye İşletme Müdürlerinin katılımlarıyla 20-21 Ocak 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasında Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, tasfiyelik hale gelen eşyanın hızla ekonomiye kazandırılması neticesinde 2017 yılında eşya ve araç satışları ile diğer döner sermaye faaliyetlerinden 311 milyon TL gayrisafi, 172 milyon TL safi gelir elde edildiğini, insan ve çevre sağlığını korumak amacıyla 2017 yılında gümrüklerde bekleyen 132 milyon TL tutarındaki eşyanın imhasının gerçekleştirildiğini, ayrıca kamuya toplamda 266 milyon TL’lik kaynak aktarıldığı hususlarını belirtti.
 
Bilgi teknolojileri kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen E-ihale Sistemi ile Bakanlığımızın ilk mobil uygulaması olan E-İhale Mobil Uygulaması ve Tasfiye Yönetim Projesinin (TYS) önemine vurgu yapan Çiftci, e-ihale sisteminden daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi ile tasfiyelik hale gelen eşyaya son kullanıcıların daha kolay erişimini sağlamak üzere perakende satış mağazalarına yeni bir anlayış geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
 
İnsani yardım, sosyal sorumluluk ve eğitime katkı projelerine de değinen Çiftci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılayı, Valilikler ve Belediyelere 2017 yılında 5,8 milyon TL değerinde eşyanın bedelsiz olarak tahsis edildiğini, bu çerçevede önümüzdeki dönemde de Kurumlarla işbirliği yapılarak sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek olunmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.
 
Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının % 14’ünü oluşturan lojistik sektörünün daha da büyütülmesi ve geliştirilmesinin hedeflenmesi gerektiğine değinen Çiftci, son dönemde yürütülen çalışmalarla bir Gümrük ve Ticaret Merkezi modeli oluşturulduğunun altını çizdi. Bakan Yardımcısı Çiftçi, Lojistik Merkezlerin kurulmasına yönelik olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına verilen görevler çerçevesinde; öncelikle hızlı kargo taşımacılığı ve elektronik ticaretle ilgili olarak faaliyet gösteren uluslararası ölçekteki şirketleri ülkemize çekecek cazibe merkezleri olarak kurgulanan Gümrük ve Ticaret Merkezi Modelinin geliştirildiğini, buna ilişkin fizibilite raporunun yıl içinde sonuçlandırılması ile Gümrük ve Ticaret Merkezinin kurulması çalışmalarına başlanmasının hedeflendiğini, Bölgesel düzeyde kurulacak Gümrük ve Ticaret Merkezleri için de yıl içerisinde valilikler, il yerel yönetimleri, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, ticaret borsaları, STK’lar ve diğer paydaşlarla çalıştaylar düzenlenerek yol haritaları hazırlanacağını açıkladı.
 
Son dönemdeki modern uygulamalarla antrepo denetimlerinin etkinleştirildiğini, bu kapsamda antrepoların açma ve işletme şartlarının geliştirildiğini, akaryakıt antrepolarına sayaç sisteminin kurulmasının tamamlanma aşamasına geldiğini, tüm antrepolara modern kamera gözetim sistemleri kurulumunun tamamlandığını belirten Çiftci, bu yıl içinde antrepoların tüm yönüyle ele alınacağı bir çalıştay düzenlenmesinin ve sonuçların sektörle paylaşılmasının önemli olduğunu ekledi.
 
Döner Sermaye kapsamında yürütülen inşaat faaliyetleri ve diğer çalışmaların da önem arz ettiğini ifade eden Çiftci, Bakanlığımızın altyapısının geliştirilmesi çerçevesinde gelecek dönemde inşa edilecek TIR parkları, gümrüklü yer, saha ve tesislerin Döner Sermayenin önemli faaliyetleri arasında yer alacağını belirtti.
 
Bakan Yardımcımızın açılış konuşmasının ardından, Genel Müdürümüz Rıza Mehmet KORKMAZ, 2017 yılı faaliyetlerimiz, uygulamaya konulan projelerimiz, 2018 yılı hedeflerimiz ve karşılaşılan sorun ve önerilere ilişin bir sunum gerçekleştirmiştir.
 
Toplantının ikinci oturumunda Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sn. Fatih ÇİFTCİ, Müsteşar Sn. Cenap AŞCI, Müsteşar Yardımcıları Sn. Sezai UÇARMAK ve Sn. Remzi AKÇİN, ana hizmet birimlerinin amirleri, tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürleri olarak toplanılmıştır.
 
Toplantının üçüncü oturumda ise Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Sn. Rıza Mehmet KORKMAZ başkanlığında tasfiye işletme müdürleri ile istişare toplantısı düzenlenmiştir.
 
Geçekleştirilen toplantı ve görüşmeler sonunda aşağıda belirtilen hususlarda çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. 
 

  • Tasfiye sürecinin hızlandırılmasına yönelik proje geliştirilmesi
  • Yedieminlerle ilgili düzenleme yapılması
  • Hurda eşyanın tasfiyesinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik düzenleme yapılması
  • Fikri ve sınai mülkiyet haklarına aykırı eşyanın tasfiyesinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenleme yapılması
  • Ambarlarının fiziki koşullarının düzenlenmesi
  • İmhaya ilişkin sorunların giderilmesi