E-İhale Hakkında Duyuru ve Türkiye Geneli Tasfiye Haberleri (4 - 26 Haziran 2014)

E-İhale Hakkında Duyuru ve Türkiye Geneli Tasfiye Haberleri (4 - 26 Haziran 2014)

E-İHALE BAŞLIYOR

Bakanlığımızın tüm iş ve işlemlerinin standardize edilmesi, şeffaflık ve takip edilebilirliğin sağlanması, gümrükler başta olmak üzere hizmet verilen tüm alanlarda elektronik ortamın üstünlüğünden faydalanılması ilkeleri doğrultusunda, coğrafi kısıtları ortadan kaldırarak farklı yerlerdeki ihalelere internet üzerinden teklif verilmesini sağlamak, ihalelere katılımı ve dolayısıyla rekabeti artırmak, eşyanın tasfiyesini hızlandırmak amacıyla hazırlanan “e-ihale” 10/06/2014 tarihinde saat 12:00’de başlayacaktır.
 
Pilot bölge olarak belirlenen Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünde taşıt satışları ile başlayacak e-ihaleye üye olmak ve ihalelere katılabilmek için Bakanlığımızın (www.gtb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün (tasfiye.gtb.gov.tr) kurumsal internet sayfalarından e-ihale için hazırlanan sisteme giriş yapılması gerekmektedir. 
 
E-ihalede satışa sunulan her türlü taşıt, elektronik ihale programından incelenip görülebilmekte ancak ihaleye katılıp teklif verilebilmesi için sisteme üye olunması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve kanuni ikametgâhı bulunan herkes üye olup ihalelere katılabilmektedir.
 
E-ihale sisteminde, teminat yatırılması, teminatın iade edilmesi, eşya bedelinin yatırılması veya iade edilmesi gibi işlemler Bankalar aracılığıyla yapılacaktır. Teminat tutarı ise, isteklinin verdiği teklifin en az yüzde onu, en fazla ise 100.000 TL’dir. Söz konusu teminat ihale bedelinin ödenmesinde de kullanılabilmektedir.
 
E-ihale süresi 7 gün olup e-ihaleye sunulan taşıt en yüksek bedeli verene satılacaktır. E-ihale süresi bittiğinde verilen teklifler sistemde sıralanacak ve verilen en yüksek teklifin, ihaleye esas bedelin en az yüzde yetmiş beşini bulması halinde satış yapılarak satışın gerçekleştiği alıcıya e-posta veya SMS yoluyla bildirilecektir.  Verilen teklifin ihaleye esas bedelin yüzde yetmiş beşinin altında olması halinde teklifler işletme müdürlüğünce değerlendirilerek teklif edilen bedel üzerinden en yüksek teklifi verene satılacak veya yeniden satışa sunulacaktır.
 
E-ihale yoluyla yapılan satışlar kapalı teklif yöntemiyle yapılacak ve teklifler elektronik ortamda alınacaktır. E-ihale sonuçları herkesin görebileceği şekilde sistemde duyurulacaktır. Alıcı, ihale tamamlandıktan sonra yedi gün içinde ihale bedeli, damga vergisi ve diğer mali yükleri e-ihale için Döner Sermaye adına açılmış banka hesabına yatırarak veya teminatından mahsup ettirerek ödeme işlemlerini tamamlayacak ve sistemde yer alan şartnamenin dökümünü alarak imzalayıp işletme müdürlüğüne teslim edecek veya iadeli taahhütlü posta ile gönderecektir. Bu belgeleri alan işletme müdürlüğü de taşıtın teslim edilmesini sağlayacaktır.
 
E-ihale hakkında her türlü bilgi ve dokümana Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün kurumsal internet sayfalarından ulaşılması mümkün bulunmaktadır. 
 

TASFİYE HABERLERİ

1-  İZMİR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATIŞ İLANI (04/06/2014)

Satışa esas bedeli en az 1.378,00 TL ile en çok 107.669,00 TL arasında değişen; 11/06/2014 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 138,00 TL, en çok 10.767,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 37 adet binek otomobil, kapalı kasa kamyonet, minibüs, tır çekicisi, motosiklet, araç hurdası vb. araç;  açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 12.06.2014 tarihinde saat 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye web sitemiz “E-İşlemler/Gümrükten Satış” bölümü ve http://tasfiye.gtb.gov.tr internet adresimiz ile  (0) (232) (463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2- MERSİN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATIŞ İLANI  (13/06/2014)

Satışa esas bedeli en az 3.097,50 TL ile en çok 22.125,00 TL arasında değişen; 12/06/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 309,75 TL, en çok 2.212,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto, Minibüs, Kamyonet, Yarı Römork vb. cinsi 26 adet araç; açık artırma suretiyle,  Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 13/06/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye web sayfamızın “E-İşlemler/Gümrükten Satış” bölümü ve http://tasfiye.gtb.gov.tr internet adresimiz  (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

3-  TRABZON TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATIŞ İLANI  (10/06/2014)

Satışa esas bedeli en az 22,50 TL ile en çok 146.245,66 TL arasında değişen; 09.06.2014 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,25 TL, en çok 14.624,57 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, cep telefonu, muhtelif oto aksam ve parçaları, radyo kasetçalar, muhtelif taklit kol saati, dekor amaçlı kılıç ve kama, araç sireni, şarj cihazı, cep telefonu kulaklığı vb. 27 grup eşya, açık artırma suretiyle, Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat 1461 İhale Salonu- İskender Paşa Mahallesi Liman İçi  /TRABZON adresindeki ihale salonunda 10.06.2014 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye web sitemiz “E-İşlemler/Gümrükten Satış” bölümü ve “http://tasfiye.gtb.gov.tr” internet adresimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir.

4- ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI  (10/06/2014)

Satışa esas bedeli 24.624,00 TL;  05/06/2014 günü saat 16.30' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da 2.463,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, Erişte cinsi 1 ( bir  ) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 10/06/2014 tarihinde saat 09.30 'da satışa sunulacaktır.  Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye web sayfamızın “E-İşlemler/Gümrükten Satış” bölümü ve http://tasfiye.gtb.gov.tr internet adresimiz ile  (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

5- KOCAELİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATIŞ İLANI  (12/06/2014)

Satışa esas bedeli en az 45,24 TL. ile en çok 1.454.697,05 TL. arasında değişen; 11/06/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00.-  TL., en çok  100.000,00.- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, konteyner, muhtelif oto parçası, kimyevi madde, madeni yağ, muhtelif elektronik aksam, av fişeği vs. 39 grup eşya; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze- KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 12/06/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır.  Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye web sayfamızın “E-İşlemler/Gümrükten Satış” bölümü ve http://tasfiye.gtb.gov.tr internet adresimiz (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir.

6- GAZİANTEP TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN /16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI   (13/06/2014)

Satışa esas bedeli en az 150,45 TL. ile en çok 51.542,40 TL arasında değişen; 12/06/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15,50 TL.  en çok 5.154,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen cep telefonu,  cep telefonu aksesuar ve aksamı, walkman, radyo, havya ucu, bilgisayar kablosu, Nargile Köz Jelatini ve Nargile Hortumu cinsi 63 grup eşya açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 13/06/2014 tarihinde saat: 09.30 'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye web sayfamızın “E-İşlemler/Gümrükten Satış” bölümü ve http://tasfiye.gtb.gov.tr internet adresimiz 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir.

7- BURSA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATIŞ İLANI (13/06/2014)

Satışa esas bedeli en az 2,00.- TL ile en çok 116.374,92.- TL arasında değişen; 12/06/2014 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00- TL en çok 11.637.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen  (Çakmak, Akvaryum Isıtıcısı, Kol Saati, Havalı çivi tabancası, Hava bloveri, Cep Telefonu, Cep Telefonu Bataryası, Şarj cihazı ve Kulaklık vb.) 82 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu – Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 13/06/2014 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye web sayfamızın “E-İşlemler/Gümrükten Satış” bölümü ve http://tasfiye.gtb.gov.tr internet adresimiz ((0) (224) (243 43 30)  numaralı telefondan ulaşılabilir.

8- ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI  (26/06/2014)

Satışa esas bedeli en az 144,00 TL ile en çok 689.500,00 TL arasında değişen; 25/06/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15,00 TL, en çok 68.950,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında cep telefonu aksam ve parçaları, plastik hammadde, metal toka, batarya, elektronik kart, entegre, oto fren aksamı, bilgisayar boş kasası, ayakkabı tabanı, basınç şalteri, eldiven, çadır, mermer, demir, fotoğraf makinesi, fotoğraf makinesi aparatları, kol saati, kürk ceket ve kürk parçaları, buhar jeneratörü, cep telefonu kulaklık, batarya, şarj aleti, oyun makinesi, çakıl taşı, amortisör, araba anteni, güneş gözlüğü, gazete kağıdı, karton kağıt, v kayışı, akü, elektronik aksam, testere ağızı, kereste, boru, konteynır, gaz yağı, meyveli içecek, ocak çakmağı, şanzıman, hasta bezi, oto lastiği, marş dinamosu, araba koltuğu, maytap, bilgisayar aksamları, gözlük çerçevesi, sigara filtresi, makaron, triko kazak-hırka, tırnak törpüsü, akaryakıt pompası, metal para sayma makinesi, tablet bilgisayar, çakmak, eşofman,  vb. 42    (kırk iki  )  eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 26/06/2014 tarihinde saat 09.30’da satışa sunulacaktır.  Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye web sayfamızın “E-İşlemler/Gümrükten Satış” bölümü ve http://tasfiye.gtb.gov.tr internet adresimiz ile   (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.