E-ihale Üyelik Kayıtları Başladı

E-İHALE ÜYELİK KAYITLARI BAŞLADI
 
Bakanlığımızın tüm iş ve işlemlerinin standardize edilmesi, şeffaflık ve takip edilebilirliğin sağlanması, gümrükler başta olmak üzere hizmet verilen tüm alanlarda elektronik ortamın üstünlüğünden faydalanılması ilkeleri doğrultusunda, coğrafi kısıtları ortadan kaldırarak farklı yerlerdeki ihalelere internet üzerinden teklif verilmesini sağlamak, ihalelere katılımı ve dolayısıyla rekabeti artırmak, eşyanın tasfiyesini hızlandırmak amacıyla hazırlanan, usul ve esasları 25/04/2013 tarihli 28982 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No:1) ile belirlenen “e-ihale”, 23/05/2014 tarihi itibariyle üyelik kayıtlarını başlatmak suretiyle uygulamaya alınmıştır.
 
Pilot bölge olarak belirlenen Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünde taşıt satışları ile başlayacak e-ihale için Bakanlığımızca elektronik ihale programı hazırlanmış olup söz konusu sisteme Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün kurumsal internet sayfalarından ulaşılabilmektedir.
 
E-ihalede satışa sunulan her türlü taşıt, elektronik ihale programından incelenip görülebilmekte ancak ihaleye katılıp teklif verilebilmesi için programda yer alan üyelik formunun doldurularak sisteme üye olunması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve kanuni ikametgâhı bulunan herkes üye olup ihalelere katılabilmektedir.
 
Sisteme üye olan kullanıcıların adı; gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarasıdır. Sisteme güvenli elektronik imzayla da üye olunabilmektedir. Sisteme üye olan kullanıcıya elektronik posta veya SMS yoluyla katılım için şifre gönderilmekte kişi bu şifre ile sisteme giriş yaparak hesabını aktive etmektedir. Tüzel kişilerde ise, üyelik için tüzel kişiyi yetkili kişi tarafından gerekli bilgilerin sisteme girilmesi, sistemde yer alan başvuru formunun imzalanarak temsil ve ilzama ilişkin belgelerle birlikte Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü üyelikle ilgili belgelerin teslim alınmasını müteakip tüzel kişinin kullanıcı adını sistemde aktive ederek üyelik işlemlerini tamamlayacaktır.
 
Kişiye özel bu bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcının sistemdeki hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde de her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.
 
E-ihaleye sunulan bütün taşıtların bilgileri,  fotoğrafları ve yetki belgesini haiz sigorta eksperi, işletme müdürlüğünde görevli teknik personel, teknik üniversiteler veya makine mühendisleri odası tarafından düzenlenen ve taşıtın bilgilerini, durumunu, özelliklerini, niteliklerini gösteren ayrıntılı raporları sistemde yayımlanmaktadır. Ayrıca, isteyen kişiler ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden alacakları izin belgesiyle taşıtı bulunduğu yerde görebilmektedir.
 
E-ihale hakkında her türlü bilgi ve dökümana Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün kurumsal internet sayfalarından ulaşılması mümkün bulunmaktadır.


“e-ihaleye üye olmak için tıklayınız”