E-ihale Yıl Sonu İşlemleri

E-ihale Yıl Sonu İşlemleri

Yıl sonu işlemleri nedeniyle tasfiye işletme müdürlükleri tarafından düzenlenen ihalelere bir süre ara verilmiştir. 2016 yılında ihalelerimiz devam edecektir.

Diğer taraftan yıl sonu hesap devir işlemleri nedeniyle sistem üzerinden yapılan teminat iade taleplerinin üye hesaplarına aktarılmasında gecikmeler yaşanabilecektir. Kamuoyuna duyurulur.