Elkonulan Akaryakıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete' de Yayımlandı

ELKONULAN AKARYAKITLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANDI
 
Kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesi kapsamında elkonulan akaryakıtın, teslimi, muhafazası, tasfiyesi ve bu işlemlere ilişkin masrafların karşılanmasına ilişkin uygulama yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanmış olup 01/04/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Kaçak akaryakıt, Türkiye’nin kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesini gerektiren eşyanın en önemli unsurlarından birisidir. Bu bağlamda, kaçak akaryakıtın kayıt dışı tüketilmesini engellemeye yönelik 6455 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelere göre 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda cezai müeyyideler artırılmıştır. Diğer bir düzenleme ise elkonulan akaryakıtın, teslimi, muhafazası, tasfiyesi ve bu işlemlere ilişkin masrafların karşılanmasıdır.

Kaçak akaryakıtın yakalanması halinde teslim, muhafaza, tasfiye gibi işlemlerinin il özel idareleri tarafından, il özel idaresi bulunmayan yerlerde ise Defterdarlıklar tarafından yapılması düzenlenmiştir.

Yapılan denetimler sonucunda elkonulan kaçak akaryakıttan alınan numunelerin bir adedinin müdahil gümrük idaresine gönderilecek ve analiz sonuçları tasfiye ile ilgili kuruma bildirilecek, saklama süresince, mahkemece yeniden analize sevki veya tedbir alınması istenmeyen numuneler için mahkemesinden numunelerin tasfiye edilmesi için karar istenecektir.

Kaçak zannı ile ele geçirilen akaryakıt ürünlerinin, uygun şartlarda muhafaza edilmesinin il özel idaresince veya defterdarlıklarca mümkün bulunmaması halinde, büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakam, illerde valinin onayı ile özellik ve miktarına göre fiziki depoları uygun olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların depolarına il özel idaresi veya defterdarlık tarafından teslim edileceği belirlenmiştir. LPG’de ise depolama lisanslı firmaların depolarında muhafaza edilebilecektir.

Elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle elkonulduğu andan itibaren yapılan masraflar, il özel idaresi veya defterdarlıkça ödenecek ve bu kapsamda yapılacak  mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında da 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerin uygulanmayacaktır. Ayrıca muhafaza süresi ile ücret tarifesi konusunda düzenleme yapılmıştır.

Öncelikle kaçakçılıkla mücadele birimleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere bedelsiz akaryakıt tahsisi yapılabilecektir.

Teknik düzenlemelere uygun kaçak akaryakıtın satış usul ve esasları belirlenmiştir.

Teknik düzenlemeye uygun olmayanların ise geri dönüşümün yapılması amacıyla rafinerilerin satın alması şartı getirilmiştir.
 
Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.