Tasfiye İşletme Müdürlükleri 2015 Yılı çalışma Toplantısı Ankara’da yapıldı.

2014 yılı faaliyetlerinin ve yıl sonu gerçekleşme rakamlarının değerlendirilmesi, mevzuat ve uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile 2015 yılı hedeflerinin görüşülmesi amacıyla yapılan çalışma toplantısı 25-26 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

2014 yılı faaliyetlerinin ve yıl sonu gerçekleşme rakamlarının değerlendirilmesi, mevzuat ve uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile 2015 yılı hedeflerinin görüşülmesi amacıyla yapılan çalışma toplantısı 25-26 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu çalışma toplantısı için 25 Ocak 2015 tarihinde verilen akşam yemeğine Müsteşar Yardımcılarımız Sayın Remzi AKÇİN ve İsmail YÜCEL başta olmak üzere Bakanlığımızın değerli birim amirleri iştirak etmiştir.