Türkiye Lojistik Merkezler Politika ve Stratejisi Çalıştayı 20.09.2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın işbirliği çerçevesinde yürütülen “Türkı̇ye’de Lojı̇stı̇k Merkezlere İlı̇şkı̇n Usul ve Esaslar ile Lojı̇stı̇k Merkezler Politika ve Stratejı̇sı̇ için Temel Esasların Belı̇rlenmesı̇ Projesi” kapsamında, 20.09.2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Türkiye Lojistik Merkezler Politika ve Stratejisi Çalıştayı” TOBB Sosyal Tesislerinde Sayın Bakan Yardımcımız Fatih METİN’in teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Söz konusu etkinlikte, dünyada ve Türkiye’de lojistik merkezlere ilişkin yürütülen faaliyetler ve Alman Teknoloji Enstitüsü (GermanTech) ile birlikte yürütülen projedeki mevcut durum hakkında detaylı bilgi verildi. Ardından lojistik alanındaki kamu ve özel sektör paydaşları odak grup çalışmaları ile bir araya getirildi. Bu çalışmalar ile paydaşların görüş, değerlendirme, deneyim ve beklentilerinin projeye yansıtılması sağlandı. Paydaşlar çalıştayın kendilerine ışık tuttuğunu belirterek ülkemiz adına güzel temennileri ile ayrıldılar.