Hakkımızda

Genel Müdürlüğümüz Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı ile 24.05.1984 tarihinde 3007 sayılı Kanunla Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş olup, 178 sayılı KHK’nın 17. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığının ana hizmet birimi haline gelmiş, daha sonra 5622 sayılı Kanunla da Gümrük Müsteşarlığına bağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü adıyla yeniden yapılandırılmış olup, 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de yeni yetki ve görevler verilmiştir. Genel Müdürlüğümüz Genel Bütçeli, Tasfiye İşletmeleri ise Döner Sermayeli kuruluşlardır. Döner Sermaye İşletmeleri toplam 30.000.000 TL ödenmiş sermayeye sahiptir.

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehiryolu 9.km 06800 Bilkent Çankaya / ANKARA” adresinde hizmet vermektedir.