Genel Müdürlüğümüzce Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS) Eğitimi Verildi

Genel Müdürlüğümüzce Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS) ile ilgili olarak Gümrük/Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden toplam 75 kişiye "Eğiticilerin Eğitimi" amacıyla uygulamalı eğitim verildi.


Gümrük/Tasfiye İşletme Müdürlüklerine ait ambarlara eşyanın kaydı, çıkışı, stokların takibi ile eşyanın tasfiyesini kapsayan tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi amacıyla hazırlanan “Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS)” programı test aşamasında kullanılmaya başlanmış olup 2016 yılı başında uygulamaya alınması planlanmaktadır.

Bu çerçevede,  5 – 22 Ekim tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzce söz konusu programla ilgili olarak Gümrük/Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden toplam 75 kişiye 3 grup halinde dörder günlük süreyle "Eğiticilerin Eğitimi" amacıyla uygulamalı eğitim verilmiştir.