"Tasfiye Mevzuatı Çalıştayı" 13-15 Aralık 2013 tarihlerinde Afyon’da gerçekleştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Tasfiye Mevzuatı Çalıştayı" 13-15 Aralık 2013 tarihlerinde Afyon’da gerçekleştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından  "Tasfiye Mevzuatı Çalıştayı" 13-15 Aralık 2013 tarihlerinde Afyon’da gerçekleştirildi.
 
Çalıştay Müsteşar Yardımcısı Sayın Remzi AKÇİN ve Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Avni ERTAŞ’ın açılış konuşmaları ile başladı. Tasfiye mevzuatındaki son değişikliklerle ilgili yapılan sunumların ardından “Tasfiye Yönetmeliği” ile “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Göre Elkonulan ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği“nin uygulanmasında taşra idarelerince karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik hususlar görüşüldü.
 
Çalıştayda ayrıca Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin 2013 yılı performans değerlendirmeleri ile 2014 yılı hedefleri görüşülerek tasfiye mevzuatının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ile ilgili çözüm önerileri değerlendirilmiş olup mevzuatın taşra teşkilatındaki uygulayıcıları bilgilendirilmiştir.