TİOP Muhasebe Modülü Eğitimi Genel Müdürlüğümüz Hizmet Binasında Gerçekleştirildi

TİOP Muhasebe Modülü Eğitimi

TİOP (Tasfiye İşlemleri Otomasyon Projesi) kapsamında 2014 yılı muhasebe işlemlerinin TİOP programı içerisinde gerçekleştirilebilmesini teminen Taşra Teşkilatımızda görevli personelimize Genel Müdürlük Hizmet Binamızda eğitim verilmiştir. Eğitimler Genel Müdür Yardımıcımız Sayın Kadir GÜNDOĞDU'nun açılış konuşması ile başlamış olup 16-18 Aralık 2013 tarihleri arasında "vezne" modülü eğitimi, 18-20 Aralık 2013 tarihleri arasında ise "muhasebe" modülü eğitimi olmak üzere  2 ayrı grup halinde gerçekleştirilmiştir.