Genelgeler

Konu Sayı Tarihi Dosya Ekler
Hacizli Menkul Malların satışı 2008/1 17/07/2008 indir  
Hacizli Mallar 2010/3 07/08/2010 indir Ek-1
Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Araçların Tasfiyesi 2011/2 05/04/2011 indir  
Kacak Canli Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Tasfiyesi 2012/2 23/02/2012 indir  
Mühürler 2012/3 17/04/2012 indir  
Basılı Elektronik Belge Satışı 2012/4 09/05/2012 indir  
Fikri ve Sinai Haklar Mevzuatına Konu Eşyanın Tasfiyesi (Yürürlükten Kaldırıldı) 2012/5 05/07/2012 indir  
Laboratuvar İşlemleri 2013/1 09/01/2013 indir  
Yetkilendirilmiş Yükümlü Mühürleri 2013/2 13/02/2013 indir  
Antrepolar 2013/3 13/08/2013 indir EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5, EK-6, EK-7
Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler 2013/4 23/08/2013 indir  
Geçici Depolama Yerleri Genelgesi 2014/1 21/03/2014 indir EK-1, EK-2, EK-3, EK-4

2013/3 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapan Genelge

2014/2 28/06/2014 indir  
2012/3 sayılı ve Mühürler Konulu Genelgede Değişiklik Yapan Genelge 2014/3 04/09/2014 indir EK-1
 
2012/4 sayılı Genelgede Değişiklik Yapan Genelge 2018/1 20/02/2018 indir EK-1
Sayaç İşlemleri Konulu Genelge 2018/2 09/04/2018 indir