Yönetmelikler

 
Konu R.G. Sayısı R.G.Tarihi Dosya Ekler
Gümrük Yönetmeliği 27369 07/10/2009 indir -
Tasfiye Yönetmeliği (03.06.2018 tarihli değişikliklerle beraber) 28688 25/06/2013 indir -
Döner Sermaye Yönetmeliği 28344 05/07/2012 indir -
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği 28821 14/11/2013 indir Ekler

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa  Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği

28953 26/03/2014 indir Ekler

*Tasfiye Yönetmeliği Ekleri: 
 EK-1 - Geçici Depolama Yeri Defteri
EK-2-A -Antrepo Kayıt Defteri (Eşya)
EK-2-B - Antrepo Kayıt Defteri (Araç)
EK-3 - Yolcudan Alınan Eşyaya Ait Ambar Makbuzu
EK-4 - Taahhütname
EK-5 - Kaçak Eşya Teslim Tutanağı (21/04/2014 tarihi itibariyle değişik.)
EK-6 - Taşıt Tespit ve Teslim - Tesellüm Tutanağı (21/04/2014 tarihi itibariyle değişik.)
EK-7 - Eşya Teslim Tesellüm Belgesi
EK-8-A - Kaçak Araç Ambarı Kayıt Defteri
EK-8-B - Kaçak Eşya Ambarı Kayıt Defteri
EK-9 - Etiket
EK-10 - Tasfiye Listesi
EK-11 - Numune Alma ve Analiz Tutanağı
Ek-12-A - Tasfiye Ambarı Kayıt Defteri (Araç)
Ek-12-B - Tasfiye Ambarı Kayıt Defteri (Eşya)
EK-13 - Perakende Ambarı Kayıt Defteri
EK-14 - Ambar Açma Kapama, Mühürleme Tutanakları
Ek-15 - Hizmet Tarifesi 
EK-16 - Araç Saha Giriş - Çıkış Formları
EK-17-A -Tespit Tahakkuk Belgesi (TTB)
EK-17-B-TTB Takip Defteri
Ek-18-A - İhale İşlem Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler
EK-18-B - Şartname Eki Satış Listesi
EK-19 - Satış İlanı
EK-20-A - Eşya Tanıtım Kartı
EK-20-B - Araç Tanıtım Kartı
EK-21 - İhale Salonu Giriş Listesi
EK-22 - Giriş Kartı
EK-23-A - Vekaletname Kayıt Defteri
EK-23-B - Vekaletname Kartı
EK-24 - Şartname (Gümrük Mevzuatı)
EK-25 - Satış Kağıdı
EK-26 - Teminat Bedeli Yeterli Olmadığı Halde Pey Sürenlere Ait Defter
EK-27 - İhale Bedelini Ödemeyen Alıcılara Ait
EK-28 - İhaleden Yasaklananlara Ait Defter
EK-29-A - Perakende Satılacak Eşyaya Ait Karar (21/04/2014 tarihi itibariyle değişik.)
EK-29-B - Fiyat Tespit Formu
EK-30 - İhalelik Eşya Satış Defteri
EK-31 - Eşyanın Satışa Esas Bedelinin Değiştirilmesine Dair Karar
EK-32 - Adres Beyanı
EK-33 - Teklif Değerlendirme Kararı
EK-34 - Teklif Değerlendirme Kararı İzleme Defteri
EK-35 - Komisyon Kararı (21/04/2014 tarihi itibariyle değişik.)
EK-36 - Satış Sonuç Listesi (21/04/2014 tarihi itibariyle değişik.)
EK-37 - Teklif Sonuç Tablosu (21/04/2014 tarihi itibariyle değişik.)
EK-38 - İmha Kararı
EK-39 - İmha Tutanağı
EK-40 - Teslim Fişi (21/04/2014 tarihinde eklendi.)
EK-41 - Reyon Satış Raporu (21/04/2014 tarihinde eklendi.)
EK-42 - Reyon Stok Raporu (21/04/2014 tarihinde eklendi.)